Ormbostad Gard

             Hjem for verneverdige kuraser og utgangarsau!

Vi, Øystein Ormbostad og Rita Grødahl driv Indre Ormbostad 

Gard sammen. 

Her, bilde fra båttur, på vei te Glasøya, på inspeksjon av villsauer 

som beiter på 4 øyer innom Smøla:

Øystein Ormbostad: [email protected]

Tlf: 90 62 77 86

Rita Grødahl: [email protected]

Tlf: 92 85 38 16

www.ormbostad.com

Facebook Ormbostad Gård