Ormbostad Gard

             Hjem for verneverdige kuraser og utgangarsau!

Om Garden

(Klikk på bildene for å se en større utgave)

Ormbostad Gard sett fra 

Ormbostadfjellet

Gardene ligg nederst i bildet. 

Jørnøya til høyre, Solskjelsøya

bak til høyre, Stabblandet og 

Tustnafjellan i bakgrunn.

Indre Ormbostad - 

Våningshuset er ei 

Nordmørslån bygd i 1818

Sommer

De gamle frukttrærne har vokst 

seg litt vel høye

Tunet

Kufjøset ble gjenoppbygd i 

1982 etter at det gamle fjøset 

brant ned i 1980

Årets kalver kan gå fritt i innmark 

og utmark, men trekker til fjøset 

mot kvelden

Flyfoto 21.juni 2009