Ormbostad Gard

             Hjem for verneverdige kuraser og utgangarsau!

Sauene våre:

Vi har et ganske personlig forhold til sauene våre, noe som gjør at de er tilittsfulle og kjælne. Dette 

letter arbeidet med sauene gjennom året. Vi finner mye humor og glede i samvær med dyr, og spesielt 

sau, som slett ikke er så dumme som ryktet sier.

Sauene går ute hele året, men tilleggsfores inne om vinteren.

Bonden sjøl sammen med 

villsau avlsværen Knekvitne 

(2010)

Høstlam av Gammeltypisk 

Spelsau

Skrika, som breker høyt hver 

gang hun ser en plastbøtte 

(tror det er mjøl i den alltid) 

100 % Villsau

Hinky blei desverre syk og 

døde i 2012. Hun ble 10 år og 

var ei trofast søye, fikk flotte 

lam og var grei å ha med å gjøre.

Villsau

Rabalder( Vær av 

Gammeltypisk Spel) sammen 

med matmor Rita

Sauene på fjellbeite. Tåka 

ligg trolsk over landskapet i 

Ørboglia.

Villsau på fjellbeite

Lammene spretter lett opp 

de bratteste skrenter

Værlam høst 2016